Знаење, одговорност, ставови


Со неформално образование до позитивна промена

Logo

ЗА НАС

•12 обучувачи Роми;
–дел од повеќегодишната програма за градење на капацитети на обучувачи Роми имплементирана од страна на Економската програма при ФИООМ.

Заедничка иницијатива за институционализација на :

Ромски Ресурсен Центар

•Единствени според својот профил;
•Повеќегодишно искуство во НВО секторот;
•Развиени организациски и менаџерски вештини;
•Знаење вештини во проектен менаџмент.
Како може да не најдете:
ул. Архимедова бб (реон 60)
1000 Скопје
тел. 023 103 666
e-mail: info@rrc.org.mk

Архиви

Најнови коментари

    Поддржете не на: